Květen na zahradě

Květen na zahradě

Co dělat v květenu na zahradě?

Ovocná zahrada v květenu

Nadále věnujeme stálou pozornost nově vysazeným ovocným stromkům a keřům. Mnohé z nich neraší a to z různých příčin. Zpravidla bývají kořeny špatně prosypány zeminou, takže mezi nimi vznikají vzduchové dutiny a kořeny pak snadno zahnívají. Kořeny také zaschnou, jsou-li delší dobu vystaveny vzduchu a světlu. V každém případě musíme odstranit povrchovou zem a přesvědčit se, jsou-li kořeny zdravé, to znamená pod kůrou bělavé, nemají žádné skvrny, ani rezavé žilkování. Často musíme stromek ze země vyjmout, začernalé rány špatně seříznutých kořenů obnovit až do zdravé části a stromek opět zasadit. Jsou-li již vrcholky letorostů zavadlé, namočíme celý stromek asi na dvanáct hodin do vody, zasadíme jej a znovu důkladně zalijeme.kveten2

 • Meruňky a broskvoně vyžadují po odkvětu vydatnou zálivku.
 • Pokračujeme v zaštipování tvarovaných stromků, postupně jak letorosty dorůstají. Hlavní výhon nezaštipujeme a první výhon pod hlavním zkrátíme víc, aby mu neubíral sílu.
 • U vodorovných kordonů vyvážeme pouze silné výhony, slabší až po jejich zesílení.
 • Jahodníky před květem kypříme a mezi řady rozhodíme zetlelý hnůj. Jakmile jahodník začne kvést, soustředíme se pouze na nutnou zálivku.

Zeleninová zahrada v květenu

Zeleninové sazenice musíme asi za čtrnáct dní po výsadbě mělce okopat, vyhynulé saze nice dosadíme a udržujeme přiměřenou vláhu. Přihnojovat začneme až když jsou rostliny zakořeněné a začnou růst. – V druhé polovině května vysazujeme teplomilné zeleniny (okurky, rajčata, papriku, melouny, dýně, lilek). Rajčata je nejlépe předem nasázet do květináčů, takže se nenaruší jejich růst.

vyséváme cibuli na sazečku

 • Nyní také vyséváme cibuli na sazečku. Vyséváme hustěji rozhozem do ulehlé, vysychavé, hubené půdy.
 • Vyséváme letní ředkev, štěrbák, římský salát, červenou řepu, zimní zelí a kapustu, polníček, květák, popřípadě i kadeřávek.
 • Letní pór sázíme do rýžek, které postupně zahrnujeme.
 • Ředkvičku vyséváme po částech, stejně jako hrách, vždy po dvanácti dnech, abychom co nejvíc prodloužili sklizeň.

Okrasná zahrada v květnu

Odkvetlé hyacinty a tulipány, vysázené ve skupinách vyjmeme, jsou-li na místě déle než dva roky. Vyndáváme je, až když jim zaschnou listy.

 • Vysazujeme hlízy jiřin, mečíků, montbretií (Crocosmia), tygřic apod.
 • Pivoňky, které začínají vytvářet poupata, musíme hodně zalévat.
 • Narcisy, které málo kvetly nebo měly květy hluché, přesadíme hned po zaschnutí jednotlivě do dobré zahradní zeminy.
 • Begónie, dosny a jiné teplomilné rostliny můžeme vysadit do volné půdy až ke konci května.
 • Popínavé rostliny musíme včas vyvažovat, pokud se nepnou samy. Prázdné mezery na výsluní na zdech vyplníme okrasnými pnoucími fazolemi, v polostínu popínavou lichořeřišnicí. Semena vyséváme přímo na místo.
 • Z letniček nejdřív vysazujeme letní fialy, hledíky, karafiáty a po polovině května pak ostatní.

přesazování pokojových květin

Dokončujeme přesazování pokojových květin. U těch, které vyžadují spíše polostín (Aspidistra, Azalea, Monstera aj.) dbáme, aby nebyly na sluncem ozářeném okně.

 • Občas omýváme květiny s velikými listy.
 • Po polovině května, kdy již nehrozí mrazíky, osazujeme okenní truhlíky. Mezi nejoblíbenější květiny patří v současnosti převislé i normální pelargónie, petúnie a jejich novější převislá forma „Surfinia“.
 • Výběr květin bychom měli přizpůsobovat jejich nárokům na světlo a na přímé slunce a podle toho umístit truhlíky. Například pelargónie vyžadují plné slunce, hlíznaté begónie nebo fuchsie polostín.
 • Mají-li rostliny bohatě zakvést, musejí mít také dostatek místa.
 • Květiny mají být vsazeny jen nepatrně hlouběji, než byly v květináči (asi o dva centimetry). Některé vysazujeme přímo do truhlíku, jiné je vhodnější dát do truhlíku i s květináčem a obložit je mechem (hlíznaté begónie, fuchsie).
 • Pro okenní truhlíky se hodí i mnohé letničky, jako lichořeřišnice, Ageratum nebo Lobe-lia, které vyžadují plné slunce, stejně jako pestrolisté africké kopřivy (Coleus). Naopak pro polostín se hodí různé balzamínky (Impatiens).
 • Kdo má možnost, přemístí ke konci měsíce ty pokojové květiny, které to vyžadují, ven na zahradu, kde je i s květináčem zapustí do země. Pokud dáváme na léto květiny z pokoje na balkón, musíme dbát, aby jim na květináč nesvítilo slunce.
 • Květiny podle potřeby zaléváme a rosíme.

Vinařství v květenu

 kvašení vín

Pravidelně sledujeme počasí a v případě potřeby révu na noc zakryjeme proti mrazíkům. Na suchých lokalitách, kde se pravidelně vyskytuje červená spála, chráníme v polovině měsíce révu postřikem Dithane M-45 nebo Novozirem MN 80. Podle výskytu peronospory a padlí v předcházejícím roce, začneme s ochranou již koncem měsíce. V této době také začínáme dělat podlom.

 • Ve vinném sklepě probíhá druhotné kvašení vín s vyšším obsahem cukrů a po něm pak biologické odbourávání kyselin. Vína sledujeme a podle potřeby tyto pochody omezíme prosířením. Zejména v letošním roce bude třeba kyseliny šetřit.
 • Začínáme lahvovat polorané odrůdy, jako je Veltlínské zelené aj.

Škůdci na zahradě

Někteří škůdci přezimují ve stádiu, které je okamžitě po obnovení aktivity schopno škodit. K těm významným náležejí dřepčíci (Phyllotreta spp.) na brukvovité zelenině. Z larev, které se vyvinuly v jarním období, se líhnou v létě dospělci, přezimují a velmi brzy na jaře vylétají, dokončují úživný žír a kladou vajíčka. Dospělci hledající živné rostliny jsou velmi pohybliví, a proto jsou schopni se soustředit ve velkém počtu na jednom místě a velmi rychle napadené rostliny zcela zničit. Proto je nutné často sledovat především vzcházející výsevy.

Phyllotreta spp

Jako ochranu je možné použít postřik chemickými přípravky (pyrethroidy Decis 2.5 EC, Karate 2.5 EC aj.). Jedná se však o přípravky jedovaté. Pro zajímavost, v pokusech ve výzkumném ústavu aplikace přípravku Karate 2.5 EC omezovala rozvoj populace hmyzu i na sousední parcele do vzdálenosti 10 m, aniž došlo k úletu postřikové jíchy. Takovou izolační vzdálenost těžko běžný zahrádkář zajistí. Proto pro zahrádkáře je nejvhodnější použití nechemické ochrany, v tomto případě netkaných textilií. Protože tito škůdci nejsou přítomni v půdě, do které vyséváme, ale nalétají na kulturu až dodatečně, přikrytí netkanou textilií je zcela vyhovující způsob ochrany. Po zajištění kritického období vzcházení je možné textilii sejmout Při delším ponechání na kultuře může dojít k časnější sklizni. Proti dřep-číkům bývá často doporučováno posypávání popelem a podobně. Popel ze dřeva pěstovaným rostlinám neuškodí, ale bohužel podle mých dosavadních zkušeností s dřepčíky ani nepomůže.
Dalším příbuzným dřepčíků je mandelinka bramborová (Leptinotarsa decemlineata). Rovněž přezimuje dospělá mandelinka a po jarním oteplení opouští zem a vylétá hledat živnou rostlinu, nejčastěji brambory, někdy rajčata nebo lilek. Samička po krátkém, nepříliš významném žíru klade na konci května skupiny oranžových vajíček, z kterých se líhnou mimořádně žravé larvy. Na rozdíl od dřepčíků, kteří mají pouze jednu generaci za rok, může v případě mandelinky bramborové proběhnout podle průběhu počasí celý cyklus 3-4x. Ochrana je zvláště při sušším a teplejším průběhu počasí nezbytná. K ochraně je možné použít chemické přípravky ze skupiny pyrethroidů (Karate 2.5 EC, Decis 2.5 EC). K dispozici je rovněž biologická ochrana pomocí bakterií, které napadají larvy mandelinek (přípravek Novodor FC). Tento přípravek sice hubí pouze larvy, avšak i tak je schopen zajistit dostatečnou ochranu, aby nedošlo ke snížení výnosu. Podmínkou jeho dobré účinnosti je aplikace na menší larvy. Cílem přitom není dokonalé vyhubení škůdce, ale omezení jeho početnosti na úroveň, která nezpůsobí škody. Je známou skutečností, že menší ztráty listové plochy rostliny velmi rychle a bez následků nahrazují. Výhodou Novodoru FC je naprostá nejedovatost pro člověka.

Lunární kalendář na zahrade

Lunární kalendář na zahradě Květen 2016

Práce na zahradě v květenuPříznivé dnyNepříznivé dny
Setí a sázení
Jarní cibulka, salát, zelí, listová zelenina2, 10-11, 17-18, 291, 3-5, 8-9, 31
Mrkev, červená řepa, celer2, 19-20, 24-261, 3-5, 8-9, 31
Cibule, česnek2, 19-20, 24-271, 3-5, 8-9, 31
Brambory2, 17-20, 24-261, 3-5, 8-9, 31
Ředkev, ředkvičky2, 19-201, 3-5, 8-9, 31
Dýně2, 10-11, 19-201, 3-5, 8-9, 31
Hrášek, fazole2, 8-9, 17-20, 24-261, 3-5, 8-9, 31
Slunečnicová2, 10-13, 19-201, 3-5, 8-9, 31
Jahody2, 6-9, 14-151, 3-5, 8-9, 31
Paprika2, 10-11, 19-20, 291, 3-5, 8-9
Okurky2, 10-11, 19-20, 301, 3-5, 8-10
Rajčata2, 10-11, 19-20, 311, 3-5, 8-11
Lilek2, 10-11, 19-20, 321, 3-5, 8-12
Zeli2, 10-11, 19-20, 331, 3-5, 8-13
Pikýrování sadby2, 10-11, 14-151, 3-9, 19-20, 24-26, 31
Výsev obilovin2, 10-11, 19-201, 3-9, 19-20, 24-26, 32
Sázení a přesazování pokojových květin2, 19-201, 3-5, 8-9
Sázení a přesazování ovocných stromů a bobulovými keři2, 6-7, 17-20, 22-231, 3-5, 8-10
Roubování, řez stromů12-15, 19-2017-18
Výsev letničiek2, 14-15, 19-20, 22-231, 3-5, 8-9
Cibulové květiny2, 6-71, 3-5, 8-9, 19-20
Trvalky (výsadba)2, 6-7, 17-18, 22-231, 3-5, 8-9, 19-20
Trvalky (dělení)2, 17-20, 24-261, 3-9
Výsadba okrasných keřů2, 6-7, 14-201, 3-5, 8-9
Zalévání a hnojení rostlin10-11, 14-15, 24-251-2, 12-13, 22-23, 27-30
Odplevelení půdy1, 8-9, 22-23, 27-2811,12

Přečetli jste članek, teď ji můžete ohodnotit:

1 bod2 body3 body4 body5 bodů (1 hodnocení: 5,00 bodu z 5)
Loading...

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Comment moderation is enabled. Your comment may take some time to appear.

Tato stránka používá Akismet k omezení spamu. Podívejte se, jak vaše data z komentářů zpracováváme..

slottica-casino.com

Webové stránky vseozahrade.eu používají k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Více informací zde.

Nastavení cookie na tomto webu je nastaveno pro "povoleno cookies", aby vám poskytlo nejlepší možné prohlížení stránek. Pokud budete nadále používat tento web bez změny nastavení cookie nebo klepnete na tlačítko "Souhlasím" souhlasíte s podmínkami použití cookie.

Zavřít