Letní řez jabloní | Video

letní řez jabloní

Přednosti a úskalí

Jedním z nejvýznamnějších agroopatření sledujících vysokou kvalitu výnosů u jabloní, je zá­kladní zimní (předjarní) řez nejen po výsadbě, ale i během plodnosti a stárnutí stromů. Snahy, nahra­dit zcela zimní řez řezem v období vegetace, se většinou nesetkaly s úspěchem. Negativním dopa­dem bylo citelné zmenšení veli­kosti plodů v důsledku snížené in­tenzity fotosyntézy a oslabení kondice stromů. Proto jsou hledá­ny cesty, jak vyloučit tyto nedo­statky a dát přednost letnímu řezu jako doplňkového k řezu zimnímu.

Abychom lépe porozuměli ter­minologii, vysvětlíme pojem „letní řez“. Jde o jakýkoli zásah (rukou, nožem, nůžkami, pilkou), při němž odstraňujeme části letoros­tů, celé letorosty, výhony nebo větve v korunách stromů během vegetace. Přitom rozlišujeme zá­kladní letní řez jako náhradu za klasický předjarní řez, neboli prů­klest, během vegetačního klidu. Spadá převážně do období kvě­ten až červen. Dále je to doplň­kový letní řez, který může být časný (dokud není ukončen růst), anebo pozdní (po ukončení růstu krátkých letorostů).

Letní řez  jabloní v květnu až červnu

Je vlastně posunutím základního zimního řezu do období vegetace. V našich pokusech jsme prokáza­li, že květnový řez má opodstat­nění jen u nadměrně rostoucích kombinací odrůdy a podnože, chceme-li zbrzdit jejich růst (na­příklad Lord Lambourne, Spartan nebo Idared na podnoži M1). Plní do jisté míry funkci probírky květ­ní násady podle zjednodušené zásady, že čím více strom kvete, tím více jej ořežeme a naopak. Je zajímavé, že u tohoto řezu bylo dosaženo nejvyššího podílu vý­běrové jakosti plodů. Při dlouho­dobém uplatňování každoročního květnového řezu u většiny zkou­šených odrůd na podnoži M 9 (slabý růst), například Melrose, Gloster, Jonagold, Golden Delicious, došlo k určitému sníže­ní výnosu (viz tabulka). Při krátko­dobém hodnocení nejsou tyto rozdíly ve srovnání s kontrolou (klasický zimní řez) sice průkaz­né, v delší časové řadě však ano.

Příčinou je zmenšení průměrné velikosti a tedy i hmotnosti plodu. Červnový řez (místo základního zimního řezu) měl výrazný nega­tivní dopad na výnos při každo­roční aplikaci již po dvou letech u všech sledovaných odrůd a podnoží. Může být proto nanej­výš jednorázovým opatřením v in­tervalu jednou za tři až čtyři roky u stromů, s jejichž bujným růstem si již nevíme rady. Oslabení růstu je ještě zřetelnější než u květno­vého řezu.

 Doplňkový letní řez jabloní

letní řez jabloní

Můžeme uskutečnit od června do září. Chápeme jej jako citlivou operaci, k níž přistoupíme při porušení rov­nováhy mezi růstem a plodností. Naším cílem je totiž zklidněný růst stromu, což podporuje vysoká plodnost. Červnový řez se obvy­kle omezuje na odstranění zahuš­ťujících letorostů, tzv. „vlků“, vyrů­stajících ze starého dřeva uvnitř koruny po předchozím zmiazení nebo hlubším zimním řezu, ze­jména když stromy nezaplodily. Z toho vyplývá, že silněji bychom měli řezat (snižovat koruny) zjara pouze v roce, kdy očekáváme bo­hatou úrodu (např. po předcho­zím výpadku sklizně). Letní řez od začátku do poloviny července, při němž řežeme výlučně nůžkami nebo nožem jednak letorosty, jednak dvouleté, výjimečně starší dřevo, se ukazuje nepříliš vhod­ný. Dochází po něm k prorůstání oček, zvláště u zkrácených letorostů, a ke snížení výnosu. Naopak pozdně letní řez od druhé poloviny července až do začátku září (po ukončení růstu krátkých letorostů) se ukázal ve většině pokusů ze všech termínů řezu nejpříznivější. Princip je stejný jako u časně letního řezu. Zásadně vyloučíme pilku. Dlouhé letorosty odstraňujeme až k listové růžici; zkracujeme (zaštipujeme) jen tehdy, je-li letorost nezbytný pro doplnění koruny, a to až po 5. (10.) srpnu. Jinak koncová očka prorostou a nevyzrálý obrost nebo letorosty přes zimu namrzají. Řídíme se požadavkem optimálního osvětlení všech částí v koruně, zbytečně však nic neodstraňujeme. Každé zmenšení listové plochy (s výjimkou zastíněné části, která nevyrobí ani tolik asimilátů, kolik jich spotřebuje při dýchání) snižuje fotosyntetický produkt a vede k oslabení stromů. Pokusy s odrůdami Spartan, Starkrimson a Jonagold se stupňovanou hloubkou letního řezu potvrdily, že již 30 % redukce listové plochy letním řezem významně snižuje výnos, především u mladších stromů vstupujících teprve do plodnosti. intenzita (hloubka) letního řezu je nepřímo úměrná násadě ovoce: při velmi dobré úrodě v nepřehuštěných korunách od letního řezu v jakékoli podobě upustíme. Přednosti tohoto řezu mohou tedy vyniknout jen v určitých letech u dané odrůdy v konkrétních podmínkách. Lze je shrnout takto: lepší prosvětlení koruny, podpora diferenciace, event. zkvalitnění již diferencovaných oček v květní, snížení výskytu fyziologických chorob, především hořké pihovitosti jablek, lepší vybarvení ovoce, snížení transpirace (odpařování vody) v horkém létě, zvýšení specifické (měrné) plodnosti, vyjádřené výnosem v kilogramech jablek na 1 m3 objemu koruny, urychlené hojení ran a zbrzdění růstu stromů. Současně s těmito výhodami je třeba vidět i jistá úskalí, která spočívají: ve zmenšení velikosti jablek, snížení výnosu po hlubším řezu, prorůstání oček při nevhodném letním řezu (tím se zmíněná hořká pihovitost jablek podpoří); kromě toho se může objevit předčasný rozkvět stromů (na podzim) v některých letech a často nežádoucí redukce růstu stromů.

Vidíme, že mechanismus účinků letního řezu je složitější než u zimního řezu. Proto přistupujeme k letnímu řezu až po určitých praktických zkušenostech, se znalostí problematiky i prostředí. Respektujeme chování kombinace odrůdy s podnoží na daném stanovišti a individualitu každého stromu.

letní řez jabloní

Mladé výsadby, které ještě nevstoupily do plodnosti anebo začínají plodit, ošetřujeme letním řezem minimálně, abychom zachovali co nejvíc zdravé listové plochy. Dlouhé letorosty, s výjimkou jednoznačně konkurenčních, neodřezá-váme ani nezkracujeme, ale podle možností vyvazujeme do vodorovné až převislé polohy pomocí závaží, těžítek nebo speciálními motouzy (tenké dráty obalené papírem), které se po dvou letech zcela rozloží. Toto ohýbání letorostů přiblíží nástup stromů do plodnosti, která přirozeným způsobem omezí jejich růst.

Termín řezu (varianta)Průměrný roční výnos v kg/strom za pětileté obdobíMěrný (specifický) výnos v kg. m 3 objemu koruny (5letý průměr)
SpartanGolden DeiiciousMelroseSpartanGoiden DeiiciousMelrose
Každoročně v zimě10,32014,83,175,793,69
Každoročně v zimě a začátkem srpna9,218,711,93,486,183,55 I
Každoročně v době kvetení stromů8,214,911,42,794,822,8
Vliv řezu na výnos ovoce ve výsadbě štíhlého vřetene jabloní v 6. až 10. roce po výsadbě (u všech odrůd podnož M 9)

Přečetli jste članek, teď ji můžete ohodnotit:

1 bod2 body3 body4 body5 bodů (6 hodnocení: 4,50 bodu z 5)
Loading...

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Comment moderation is enabled. Your comment may take some time to appear.

Tato stránka používá Akismet k omezení spamu. Podívejte se, jak vaše data z komentářů zpracováváme..

slottica-casino.com

Webové stránky vseozahrade.eu používají k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Více informací zde.

Nastavení cookie na tomto webu je nastaveno pro "povoleno cookies", aby vám poskytlo nejlepší možné prohlížení stránek. Pokud budete nadále používat tento web bez změny nastavení cookie nebo klepnete na tlačítko "Souhlasím" souhlasíte s podmínkami použití cookie.

Zavřít