Výsadba a řez révy vinné část I.

Výsadba a řez révy vinné

Výsadba révy vinné

Řezem révy vinné tvoříme tvar keře, ponecháním většího nebo menšího počtu oček usměrňujeme množství i jakost sklizně a naposledy i jakost vína.
Již nákupem sazenic si předurčujeme kvalitu budoucí sklizně, vitalitu a dlouholetost vinice. Proto je třeba sazenicím věnovat patřičnou pozornost. Vždy dáváme přednost prvotřídní sazenici, to znamená, že má jeden nebo dva letorosty v délce nejméně 20 cm dobře vyzrálé. Kořání na patce kořenového kmene má být delší 20 cm a po celém obvodu patky. Srůst podnože a roubu má být dokonalý. Srůst prověříme tak, že palcem tlačíme na roub a sledujeme, zdali se roub neodchyluje od podnože. Pokud ano, sazenice není prvotřídní i když má bohaté kořání a dostačující letorost.
Sazenice může být prvotřídní, ale její biologická hodnota velmi rozmanitá. Tato rozmanitost je odstupňována selekčními stupni. Za každým selekčním stupněm se skrývá určité množství práce šlechtitele na dané odrůdě. Sazenice s dobrou biologickou hodnotou (pravidelná plodnost, bezviroznost, zvýšený odrůdový charakter vína atd). jsou označovány selekčními stupni:

 • S-1 – superelita (provádí se test na virové choroby)
 • S-2 – namnožená superelita.
 • „E“ – sazenice s vysokou biologickou hodnotou.

U nižších stupňů „OR“ a nebo „P“, i když je sazenice kvalitní, hospodářský efekt nemusí být prvotřídní. Vinice je na stanovišti 20 i více let, proto vložená investice na nákup prvotřídních sazenic ve výším stupni selekce má brzkou návratnost.

Podnož sehrává velkou roli pro ušlechtilou révu z hlediska pravidelné plodnosti, fyziologických poruch, virových chorob, vitality růstu. Nevhodně použitá podnož pro daný půdní typ i při sebejakostnější sazenici a její biologické hodnotě nás může zklamat. Proto uvedu některé půdní typy a vhodné podnože:

 • Půdy těžké slínovité a jílovité – vlhčí- podnož BR 125 AA PO-03.
 • Půdy slínovité – CR-2 PO-06, BR 125 AA PO-03, Ko ber 5 BB.
 • Půdy hlinité úrodné – Cr-2 PO-06, Tel. 5C-PO-3/3, AMOS.
 • Půdy sprašové – AMOS, Tel. 5C PO-3/7, RR Schwarzmann.
 • Půdy vápenité – BR SO-4 PO-07 (výborná při závlaze), Cr-2 PO-06.
 • Půdy písčité-štěrkovité RR Schw K-1, AMOS, Cr-2 PO-06.

V našich vinohradských tratích a nebo zahrádkách nemáme vyhraněné půdní typy, často se prolínají a dle toho je třeba volit podnož, která se objevuje v několika půdních typech.

Podnož RÉVY VINNÉ

Příprava sazenice révy vinné před výsadbou:

 • na kořenové patce zakrátíme kořání na délku 10 cm,
 • odstraníme rosné kořeny a kořeny vyrůstající z nodů kořenového kmene (mezi roubem a kořenovou patkou),
 • pokud jsou na sazenici dva letorosty, slabší odstřihneme na větevním kroužku a druhý zakrátíme na jedno viditelné očko nad větevním kroužkem. Někteří autoři doporučují dvě viditelná očka,
 • ostřihanou sazenici namočíme do vody na 24 až 48 hodin. Do vody se může, ale nemusí přidat „FLORAN“ (hnojivo) práškové a nebo tekuté a to na 10 litrů vody jedna vrchovatá lžice práškového hnojiva,
 • sazenice nesázíme pokud je půda příliš suchá a nebo příliš mokrá,
 • sazenice při výsadbě neponecháváme na slunci anebo silném větru.
 • Část sazenic, které právě sázíme, zabalíme do mokré pytloviny,
 • před výsadbou si připravíme kaši ze směsy kravince a jílu. Při výsadbě namáčíme kořání a část kořenového kmene v připravené kaši,
 • počítejme s tím, že pod sazenice je třeba dát kompost nebo dobře uleželý hnůj (zkompostovaný), asi jednu lopatu kompostu do jamky,
 • na jednu sazenici přijde přibližně 51 vody.

Pokud jsme dobře připravili půdu a provedli vše, jak je uvedeno, do podzimu naroste letorost 100 až 200 cm dlouhý.

VÝSADBA RÉVY VINNÉ1

VÝSADBA A ŘEZ RÉVY VINNÉ2Jamku ryjeme tak, aby kořání sazenice směřovalo k jihu, jihovýchodu anebo jihozápadu anebo jihozápadu (pokud to dovolí podmínky). Jamku vyrýváme na šířku rýče a do hloubky 40 cm. V těžkých slínovitých půdách je třeba jamku vyrývat v rozměrech 40 x 40 x 40. Při rytí vrchní část půdy dáváme na jednu hromádku a spodní část půdy z jamky na druhou hromádku. Na spodek jamky dáváme kompost, na který položíme kořání sazenice, zahrneme napřed půdou ze spodní části jamky. Je to půda úrodnější, neboť při rigolaci se ornice dostala na spodek brázdy.
Místo srůstu podnože a roubu má být 2 až 5 cm nad úrovni terénu. Nadzemní část sazenice se zakryje dobře rozmělněnou půdou. Během roku nejméně dvakrát odkryjeme sazenice až 5 cm pod místem srůstu podnože a roubu. Pokud vyrůstají rosné kořeny, tyto odstraníme. Sazenice znovu zakryjeme rozmělněnou půdou a to hlavně etilovanou část letorostu. Tuto práci děláme, pokud je zamračeno. Při odřezávání kořání nožem, tak vždy směrem od sebe (to je do půdy). V opačném případě se může stát, že s rosnými kořeny odtrhneme roub.

ŘEZ RÉVY VINNÉ

Řez révy vinné

K pochopení řezu révy vinné je nutné rozpoznávat stáří jednotlivých částí keře:

-jednoleté réví, posazené na dvouletém dřevě, je nejplodnější. Plodnost oček je odrůdou, klonem, ale všeobecně je známo, bez ohledu na odrůdu, že nejplodnější očko je 5.-8. V příhodném roce jsou květní iniciály i v prvém očku a někdy i v očkách na větevním kroužku. Při zhoršených klimatických podmínkách květních iniciálů od 5. očka směrem k prvému očku a od 8. očka směrem k vrcholu letorostu. Do jisté míry je to odrůdová záležitost. Některé hybridy plodí ze všech nasazených oček bez rozdílu na klimatické podmínky (Noak). Z uvedeného vyplývá, že v méně příhodných klimatických podmínkách pro pěstování révy vinné je třeba nařezávat révu vinnou na tažně.

Jednoleté réví, které vyrůstá na tříletém a starším dřevě keře révy vinné – u některých odrůd a v některých letech je násada květních lat, většinou jenom u výše postavených oček. Tato násada je podstatně nižší než u jednoletého réví posazeného na dvouletém dřevě. Takovýto letorost, pokud je na keři správně umístěn, při řezu zakracujeme na jednooký anebo dvouoký čípek. V následujícím roce na tomto čípku nastřiháváme plodonosný tažen a zásobní čípek. Takto se zamezuje jednostranému prodlužování ramen.
Staré dřevo je opora keře a zásobárna živin.

ŘEZ RÉVY

Pojmenování a použití délky jednoletého réví po řezu:

 • jednooký čípek – ponechává se při řezu na tříletém a starším dřevě, pokud se dá využít v následujícím roce k omlazení hlavičky keře,
 • dvouoký čípek, nastřihává se na letorostech vyrůstajících z plodného (dvouletého) dřeví, ale i ze stařiny. Na tomto čípku se vypěstují letorosty pro úrodu následujícího roku,
 • dlouhý čípek, (tří až pětioký), nastřihává se při vedení na hlavu, anebo na kordonech u odrůd se sníženou plodností,
 • polotažeň, letorost na dvouletém dřevě, na kterém je 5-8 oček. Používá se u vyšších tvarů, jako je jednoduchý závěs, tre-lážích, ale také u nízkých tvarů (RH vedení), u odrůd anebo klonů vysoce plodných,
 • tažeň, jednoleté réví, na kterém je ponecháno 8-12 oček.

Nařezavá se u odrůd se sníženou plodností.

Délka čípku nad očkem – při zakracování letorostlponecháváme nad očkem 1-1,5 cm dlouhý čípek. Řez je vždy šikmý a to tak, že vyšší strana je nad očkem. Tímto řezem zabraňujeme vyplavení očka při jarním slzení (očko vyhnívá).

nařezávat tažeňJak správně nařezávat tažeň a dvouoký čípek – při odstřihnutí odplozeného tažně dbáme, aby řezná rána byla co nejmenší. Řez nemá být šikmý (prodlužuje se řezná rána), ale také nemá zůstat delší čípek.

Řez RÉVY VINNÉ a jeho modifikace

 

Řez a jeho modifikace – odstřiháváme odplozený tažeň co nejblíže ke starému dřevu (stařině). Na loňském dvouokém čípku narostly dva letorosty. Letorost z pravého očka se zakrátí na jednooký anebo dvouoký čípek. Letorost z druhého očka zakrátíme za 8. anebo 12. očkem dle plodností klonu nebo odrůdy. Tento způsob řezu je nejběžnější:
– pokud není zásobní čípek, nechá se první schopný letorost na loňském tažni, jako tažeň pro úrodu následujícího roku. Během vegetace se snažíme vypěstovat letorost na stařině, anebo z větevného kroužku loňského tažně,
– pokud je na zásobním čípku jeden letorost, tento zakrátíme na dvouoký čípek a tažeň ponecháme z prvního normálního letorostu na starém tažni (loňským),
– může se stát, že jsou letorosty na dvouokém čípku slabé, ty odstřihneme těsně u větevného kroužku. Ponecháme první letorost na loňském tažni,
– v případě, že jsou na dvouokém čípku letorosty slabé, odstřihneme je a ponecháme dvouoký čípek na letorostu vyrůstajícím příhodně ze stařiny. Tažeň se ponechá na loňském tažni, na kterém se vybere první příhodný letorost.

V době řezu odstraňujeme všechny letorosty vyrůstající z kmín-ku. Modifikací řezu je jistě mnoho, ale zásada je stejná, dvouoký čípek a tažeň.

Řez a vedení révy vinné část II.

Přečetli jste članek, teď ji můžete ohodnotit:

1 bod2 body3 body4 body5 bodů (5 hodnocení: 4,20 bodu z 5)
Loading...

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Comment moderation is enabled. Your comment may take some time to appear.

Tato stránka používá Akismet k omezení spamu. Podívejte se, jak vaše data z komentářů zpracováváme..

slottica-casino.com

Webové stránky vseozahrade.eu používají k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Více informací zde.

Nastavení cookie na tomto webu je nastaveno pro "povoleno cookies", aby vám poskytlo nejlepší možné prohlížení stránek. Pokud budete nadále používat tento web bez změny nastavení cookie nebo klepnete na tlačítko "Souhlasím" souhlasíte s podmínkami použití cookie.

Zavřít